Sociálna poisťovňa priniesla novinku – Mobilnú aplikáciu pre registráciu zamestnancov.

Cieľom novej mobilnej aplikácie, ktorú pre zamestnávateľov pripravila Sociálna poisťovňa (a už je verejne a bezplatne dostupná), je uľahčiť registráciu zamestnancov. Aplikácia zrýchli a sprehľadní predbežné prihlásenie zamestnancov a umožní kontrolu pri ich prihlasovaní do registra Sociálnej poisťovne. Je to nová alternatíva pre predbežné prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca na sociálne poistenie. Oproti faxu alebo mailu je výhodou tejto mobilnej aplikácie rýchla dostupnosť prostredníctvom mobilných telefónov s internetom a operatívna kontrola v registrácii zamestnancov.

Aplikácia je dostupná pre najpoužívanejšie operačné systémy mobilných zariadení Android a iOS. Každý zamestnávateľ alebo ním poverená osoba si môže aplikáciu bezplatne stiahnuť z obchodu aplikácií Google Play a App Store a štandardným spôsobom nainštalovať vo svojom smartfóne. Mobilná aplikácia je intuitívna, jasne naviguje používateľa ako postupovať v jednotlivých krokoch pri predbežnej registrácii zamestnancov.

Pozor: Zamestnávateľ, ktorý cez aplikáciu predbežne registruje zamestnanca, musí úkon potvrdiť zaslaním riadneho registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES SP) najneskôr do 3 dní. Ak by to neurobil, SES SP ho na to upozorní. Bez zaslania riadneho RLFO je predbežná registrácia neplatná.

Výhody používania mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne

Mobilná aplikácia Sociálnej poisťovne poskytuje viacero výhod v porovnaní s predbežným prihlásením a odhlásením zamestnanca prostredníctvom SMS, mailu alebo faxu. Značnou pridanou hodnotou pre zamestnávateľa je prepojenie s elektronickými službami Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je ihneď informovaný o prijatí alebo neprijatí odosielaných údajov. V prípade neodoslania údajov si aplikácia odosielané údaje ukladá a po nadviazaní spojenia so serverom Sociálnej poisťovne ich automaticky odošle.

Pri predbežnom prihlasovaní zamestnanca je možné údaje o zamestnancovi zadávať manuálne alebo zosnímaním z občianskeho preukazu pomocou fotoaparátu. Použitím fotoaparátu napr. smarfónu je možné predísť chybám pri prepisovaní údajov.

Odporúčame klientom využívať túto aplikáciu, ktorej cieľom je umožniť zamestnávateľom operatívne prihlásenie zamestnanca, teda pred nástupom do zamestnania a následné jeho odhlásenie, v prípade ukončenia pracovného pomeru.

Flexibilným využitím aplikácie je možné predísť sankciám za oneskorené prihlásenie a odhlásenie zamestnanca, čo okrem pokuty má za následok evidenciu spoločnosti v zozname firiem, ktoré zamestnávali tzv. „na čierno“.

Ak si zamestnávateľ riadne nesplní registračnú povinnosť, ide o nelegálne zamestnávanie. Inšpektorát práce uloží za nelegálne zamestnávanie pokutu od 2 000 do 200 000 eur. Sociálna poisťovňa môže uložiť za neskoré prihlásenie a oneskorené odhlásenie zamestnanca pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Za rovnaké porušenie povinnosti (napr. oneskorené prihlásenie zamestnanca) môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta len raz. Ak pokutu uloží napr. inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa už pokutu uložiť nemôže. Rovnako to platí aj naopak.

Zamestnávatelia i naďalej môžu pre predbežné registrácie využiť aj fax alebo e-mail.

V prípade záujmu naše oddelenie Personalistiky a miezd Vám ochotne vyjde v ústrety s pomocou pri inštalácií a obsluhe aplikácie