Po Ut St Št Pi So Ne
1
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel
mar 31 – apr 1 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného[...]
Daň z príjmov
Daň z príjmov
mar 31 – apr 1 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/12 dane poslednej známej daňovej povinnosti u fyzických[...]
Hlásenie za zamestnancov
Hlásenie za zamestnancov
mar 31 – apr 1 celý deň
Predloženie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8,[...]
Prehľad za zamestnancov
Prehľad za zamestnancov
mar 31 – apr 1 celý deň
Predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii[...]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sociálne a zdravotné poistenie
Sociálne a zdravotné poistenie
apr 10 celý deň
Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné[...]
11
12
13
14
15
16
17
18
Daň z príjmov
Daň z príjmov
apr 18 celý deň
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Odvedenie dane z[...]
19
20
21
22
23
24
25
Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
apr 25 celý deň
Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou Podanie daňového[...]
Súhrnný výkaz DPH
Súhrnný výkaz DPH
apr 25 celý deň
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac Podanie súhrnného výkazu pre daňové[...]
26
27
28
29
30