Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
Sociálne a zdravotné poistenie
Sociálne a zdravotné poistenie
feb 8 celý deň
Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné[...]
9
10
11
12
13
14
15
Daň z príjmov
Daň z príjmov
feb 15 celý deň
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Odvedenie dane z[...]
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
feb 27 celý deň
Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Súhrnný výkaz DPH
Súhrnný výkaz DPH
feb 27 celý deň
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
28
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel
feb 28 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného[...]
Daň z príjmov
Daň z príjmov
feb 28 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/12 dane poslednej známej daňovej povinnosti u fyzických[...]
Prehľad za zamestnancov
Prehľad za zamestnancov
feb 28 celý deň
Predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii[...]
Výkaz preddavkov na ZP
29