Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
Sociálne a zdravotné poistenie
Sociálne a zdravotné poistenie
aug 8 celý deň
Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zamestnancov a zamestnávateľov a poistné na verejné zdravotné[...]
9
10
11
12
13
14
15
Daň z príjmov
Daň z príjmov
aug 15 celý deň
Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb platiteľom príjmu a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane Odvedenie dane z[...]
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Daň z pridanej hodnoty
Daň z pridanej hodnoty
aug 25 celý deň
Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľov s mesačnou daňovou povinnosťou
Súhrnný výkaz DPH
Súhrnný výkaz DPH
aug 25 celý deň
Podanie súhrnného výkazu pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac
26
27
28
29
30
31
Daň z motorových vozidiel
Daň z motorových vozidiel
aug 31 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného[...]
Daň z príjmov
Daň z príjmov
aug 31 celý deň
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov u fyzických osôb vo výške 1/12 dane poslednej známej daňovej povinnosti u fyzických[...]
Prehľad za zamestnancov
Prehľad za zamestnancov
aug 31 celý deň
Predloženie prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii[...]