Daňové poradenstvoo

Postaráme sa o vaše podnikanie tým, že poskytujeme kvalitné poradenstvo a správu vašich daní. Kvalitu našich služieb garantujeme neustálym sledovaním legislatívnych zmien a ich aplikáciou v praxi.

Správa miezd

Zabezpečíme pre Vás komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane pracovných zmlúv, interných smerníc, vybavenie potrebných potvrdení, sledovanie dodržovania termínov platieb.

Právne poradenstvo

Ponúkame Vám naše služby pre akékoľvek právne poradenstvo a pomoc v súvislosti s daňami alebo účtovníctvom akéhokoľvek druhu. Ponúkame kompletné riešenie.

Archivovanie súborov

Máte nedostačujúce úložisko pre vaše súbory? Ponúkame digitálny alebo fyzický priestor pre ukladanie súborov. Sledujeme všetky potrebné ustanovenia týkajúce sa registratúry a archivácie.

Administratívne služby

Postaráme sa o všetko, od fakturácie, archivácie, prvotného spracovania dokladov skrátka všetky papierovačky . Stačí na nás len obrátiť a my to radi urobíme.

Účtovníctvo

Profesionálny účtovný tím, s medzinárodnými skúsenosťami vám prinesie expertné služby. Postaráme sa o všetko, z účtovnej evidencie, archivácie, účtovníctva, daňového poradenstva a postaráme sa o vaše účty.

„Prečo by ste mali byť zahltený administratívnou a účtovnou prácou. Berieme záťaž z vašich ramien a pomôže vám zamerať sa na to, čo je skutočne dôležité, aby vaše podnikanie rástlo. S našimi archivačnými kapacitami a neustále sa vzdelávajúcimi zamestnancami, sledujúcimi neustále sa meniace predpisy a požiadavky svetového finančníctva sme si istí, že môžeme byť cenným spojencom v expanzii.“
LUKAS BASTOS • RICHTER & PARTNERS CONSULTING

Naša profesia

 • Vedenie účtovníctva
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Príprava na audit
 • Spracovanie miezd a personálnej agendy vrátanie vypracovania pracovných zmlúv a ostatných dokumentov.
 • Spracovanie daňových priznaní (Všetky dane vrátane miestnych a spotrebných.
 • Zastupovanie na DU, socialnej poisťovni, zdravotnej poisťovni atď.
 • Vypracovanie interných smerníc.
 • Zabezpečenie školení BOZP a Zdravotnej pracovne služby.
 • Podnikateľské, účtovné a daňové poradenstvo.
 • Administratívne činnosti, spravovanie pošty, vystavovanie faktúr, príprava platovných príkazov.
 • Reporting.
 • Finančné poradenstvo vrátane spracovania podkladov pre banky za účelom financovania.
 • Štatistika.
 • Zabezpečenie zapísania zmien v OR, ŽR.
 • Spracovanie dokumentácie k likvidácií, reštrukturalizácií a konkurzu vrátane poradenstva.
 • Finančná analýza.
 • Komunikujeme v Anglickom jazyku a v Nemeckom jazyku.
 • 10 ročná tradícia, viac ako 120 stalych klientov z rôznych odvetví podnikania.

Máte otázku? Neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt

skyscraper

O nás

Sme slovenská firma pôsobiaca na trhu dlhé roky. Poskytujeme komplexné služby od účtovného poradenstva a vedenia účtovníctva až po spracovanie daňových priznaní. Našim cieľom je poskytovať služby klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, bez toho aby boli zaťažení sledovaním zmien v oblasti účtovníctva a daní. Pre našu firmu sú malí podnikatelia pre ktorých pracujeme rovnako dôležití ako veľké firmy.

Ťešíme sa na spoluprácu.

Dúfame, že sa Vám páči náš koncept a prejavíte nám dôveru, aby sme ju mohli premeniť na Vašu spokojnosť.